Press enter to see results or esc to cancel.

Robaki w drewnie

Odnosząc się do tematu robaków w drewnie, należy w pierwszej kolejności podkreślić, że chodzi o szkodniki drewna, a więc owady, które żerują na już obrobionym, i przeznaczonym bądź już wykorzystanym do realizacji celów budowlanych surowcu. Zatem to właśnie robaki w drewnie możemy spotkać w naszych domach, w balach, słupach, elementach więźby dachowej, schodach, ale także w meblach. Robaki w drewnie, które występują najczęściej na terytorium Polski to spuszczel pospolity (Hylotrupes bajulus), kołatek domowy (Anobium punctatum) oraz trzpiennik olbrzymi (Urocerus gigas).