Press enter to see results or esc to cancel.

Inne metody likwidacji szkodników drewna

W zwalczaniu szkodników drewna wykorzystuje się metody takie jak fumigacja, czyli gazowanie oraz impregnację owadobójczą specjalistycznymi preparatami. Istnieją także inne metody zwalczania szkodników drewna, a możemy do nich zaliczyć przede wszystkim dezynfekcję mikrofalową oraz metodę Veloxy.

Dezynsekcja mikrofalowa to relatywnie nowa metoda wykorzystywana do zwalczania szkodników, która polega na podgrzaniu materiału (drewna) mikrofalami do temperatury, która unicestwia szkodniki drewna. Pożądana temperatura w procesie dezynfekcji mikrofalowej to 55 stopni Celsjusza i więcej. Zwalczanie szkodników mikrofalami zyskuje coraz większe zainteresowanie wśród osób, które borykają się z problemem szkodników w drewnie, a ponadto jest to metoda wolna od stosowania środków chemicznych, dzięki czemu po zabiegu zwalczania korników mikrofalami można od razu korzystać z pomieszczeń.

Metoda Veloxy jest z kolei nowoczesny sposób walki ze szkodnikami drewna, która jest dedykowana przede wszystkim dla obiektów zabytkowych, także tych wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W tej metodzie, która może być stosowana, przy bezwzględnie wszystkich rodzajach drewna wykorzystywana jest technologia beztlenowa. W praktyce zabezpiecza się zaatakowane przez szkodniki drewna obiekty folią gazoszczelną, a następnie wypompowuje z nich tlen, zastępując go azotem.