Press enter to see results or esc to cancel.

Korniki czy szkodniki drewna?

Czy korniki i szkodniki drewna to pojęcia tożsame? Czy możemy używać je zamiennie? Absolutnie nie, to dwa różne rodzaje owadów, całość wyjaśniamy w tym artykule.  Kornikami nazywamy owady z rodziny kornikowatych, które żerują w korze lub drewnie żywym, głównie w lasach iglastych, rzadziej w lasach liściastych. Najbardziej znane korniki drewna to: Kornik drukarz, Rytel pospolity, Rozwiertek nieparek, Drwalnik paskowany. Korniki w lasach są bardzo niezbezpieczne ponieważ szybko się rozmnażają i niszczą drewno w lesie, przyczyniając się do zaburzeń eko-systemu leśnego. Zwalczanie korników w lasach realizowane jest różnymi metodami takimi jak: pułapki feromonowe, zrywanie kory lub wycinka drzew.

Kornik, korniki, korniki zwalczanie

Korniki w domu, czyli szkodniki drewna

Mówiąc potocznie „korniki” lub „korniki w domu” mamy na myśli szkodniki drewna technicznego, zwane także ksylofagami, drewnojadami lub robakami w drewnie. Do najbardziej popularnych szkodników drewna występujących w Polsce należy zaliczyć z pewnością spuszczela pospolitego oraz kołatka domowego. Rzadziej występują Trzpiennik olbrzymi lub Miazgowiec Parkietowiec. 95% przypadków żerowania szkodników drewna w Polsce to spuszczel pospolity. Szkodniki drewna uszkadzają drewno konstrukcyjne użyte do budowy konstrukcji domu, dachu. Szkodniki drewna żerują głównie w miesiącach ciepłych od maja do września. Zwalczanie szkodników drewna realizuje się głównie przez dwie skuteczne metody takie jak gazowanie inaczej fumigacja przy użyciu specjalnego gazu a także żelowanie preparatem XIlix. Mniej skuteczna i rzadziej stosowana metoda to metoda mikrofal, nie ma ona jednak zastosowania w przypadku dużego porażenia obiektu przez szkodniki drewna.

Szkodniki drewna – uszkodzenia w drewnie, zdjęcia