Press enter to see results or esc to cancel.

Gaz na korniki – fosworowodór PH3

Fosforowodór PH3 jest nieorganicznym związkiem chemicznym, który na naszej planecie jest produkowany w warunkach beztlenowych przez niektóre grupy bakterii. Ten związek chemiczny charakteryzuje się przede wszystkim tym, że szybko się ulatnia, a ponadto jest palny, bezbarwny i toksyczny. Ostatnią z wymienionych właściwości fosforowodoru PH3 wykorzystuje się w zwalczaniu szkodników drewna podczas fumigacji, czyli gazowania obiektów zaatakowanych przez drewnojady. Warto także podkreślić, że Fosforowodór PH3 (gaz na korniki) został dopuszczony w celu zwalczania szkodników drewna na obszarze naszego kraju przez Urząd Rejestracji Leków, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.