Press enter to see results or esc to cancel.

Rozwiertek nieparek (Xyleborus dispar)

Rozwiertek nieparek to chrząszcz kornikowaty, wywodzący się z rodziny ryjkowcowatych, znany najczęściej pod nazwą „nieparek pospolity”. Cechą charakterystyczną tych stworzeń są małe rozmiary (w pełni dorosły osobnik osiąga długość ciała maksymalnie do 3,5 mm). Rozwija się w drewnie, a znaleźć go można najczęściej pośród liściastych drzew i krzewów (dęby i kasztanowce), a także w sadach na drzewach owocowych (grusze i jabłonie, niekiedy czereśnie) . Larwy nieparka pospolitego odżywiają się grzybnia symbiotyczną, którą samice wprowadzają do żerowiska.

Cykl rozwojowy rozwiertka nieparka krok po kroku

Cykl życia osobników dojrzałych płciowo trwa rok i składa się z czterech stadium. Po zakończeniu zimowania, w okresie, gdy temperatura wiosenna wzrasta do 20 stopni Celsjusza (szczególnie okres kwiecień-maj) Rozwiertek rozpoczyna proces parowania. Po zakończonej kopulacji samiec umiera, a ciężarna samica wyrusza w podróż, w celu znalezienia nowych drzew i złożenia tam jaj. Jednorazowo każda z nich jest w stanie złożyć aż do 40 jaj. Wyklute z nich larwy są koloru białego z lekko brunatną głową i przepoczwarzają się po około 4-6 tygodniach, dzięki czemu już w lipcu stanowią w pełni rozwinięte korniki. Tak wyklute czekają do kolejnej wiosny, aby zacząć tworzyć chodniki na powierzchni kory drzew, które opanowały.

Szkody wyrządzane przez dorosłe osobniki

Praca owadów polega na utworzeniu w opanowanej korze drzewa prostopadłych chodników i ich odgałęzień, przypominających mikro-ścieżki o średnicy 1 milimetra. Takie zniszczenia i wyżłobienia zauważyć można na wiosnę, przed tym jak samica złoży jaja. Tak wyryte ścieżki osłabiają drewno, co bezpośrednio prowadzi do usychania i łamania się gałęzi, lub nawet całego drzewa. Aby zapobiec obumieraniu zaatakowanych krzewów i drzew należy kilkakrotnie wykonać opryski w okresie kwiecień – maj – czerwiec. Zaatakowane wcześniej gałęzie/ drzewka należy usunąć i zniszczyć.