Press enter to see results or esc to cancel.

Pułapka feromonowa

Pułapki feromonowe instalowane w lasach w formie skrzyniowo–szczelinowych konstrukcji są często stosowaną metodą walki z kornikiem drukarzem. Zadaniem wykorzystywanych w nich substancji zapachowych o charakterze seksualnym lub żerowym mają za zadanie zwabić korniki, które są w ten sposób odławiane. Niemniej jednak bardzo często ta metoda nie jest wystarczająca, a rozrastające się populacje kornika drukarza doprowadzają do znacznej degradacji drzewostanu w lasach.