Press enter to see results or esc to cancel.

Fumigacja, czyli dezynsekcja z użyciem gazu na korniki

Fumigacja oznacza dymić lub kadzić z łaciny. To zabieg dezynsekcji czyli usuwania szkodników drewna przy  pomocy toksycznego gazu. Fumigację możemy także nazywać gazowaniem, właśnie od gazu. Fumigację wykonują tylko wyspecjalizowane w dezynsekcji firmy.

Fumigacja – gaz na korniki

Fumigantem, czyli gazem, który używany jest w procesie fumigacji jest fosworowodór PH3 – silnie trujący i toksyczny gaz.

Fumigacja – co poddajemy fumigacji?

Zabiegowi fumigacji czyli zwalczania szkodników drewna poddajemy obiekty takie jak domy, budynki, kościoły, pałace, hotele. Wszystkie te obiekty, do których budowy / konstrukcji użyto drewna jako materiału budowlanego.

Fumigacja – jakie zwalcza szkodniki drewna?

Fumigacja zwalcza wszystkie owady: spuszczel pospolity, kołatek domowy, miazgowiec parkietowiec, trzpiennik olbrzymi.