Press enter to see results or esc to cancel.

Kornik

Kornik jest owadem rodzaju kornikowatego, należącym do podrodziny chrząszczy. Powszechnym zjawiskiem jest masowe żerowanie korników w drzewach lasów liściastych oraz iglastych co prowadzi bardzo często do poważnych zniszczeń w drzewostanie, a nawet całkowitej degradacji niektórych fragmentów lasów. Nagminnie terminem „kornik” określane są nie tylko chrząszcze żerujące w lasach, ale również szkodniki drewna, co jest błędem, ponieważ wspomniane szkodniki drewna, jak np. spuszczel pospolity atakują wyłącznie drewno użytkowe.